ทางฝั่งของ Apple Store Online ของไทยก็มีการปรับราคา iPad 2 ลงตามที่สหรัฐ เหลือราคาของแต่ละรุ่นดังนี้


  • รุ่น WiFi ความจุ 16GB - 13,500 บาท
  • รุ่น WiFi ความจุ 32GB - 16,500 บาท
  • รุ่น WiFi ความจุ 64GB - 19,500 บาท
  • รุ่น WiFi + 3G ความจุ 16GB - 17,500 บาท
  • รุ่น WiFi + 3G ความจุ 32GB - 20,500 บาท
  • รุ่น WiFi + 3G ความจุ 64GB - 23,500 บาท