Ainovo (1 ข่าว)
นาย Amit Rohatgi หัวหน้าสถาปนิกฝ่ายอุปกรณ์พกพาของ MIPS ได้กล่าวในงาน Linley Tech Mobile Conference ว่าทาง Google เตรียมที่จะเพิ่มส่วนเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นในระดับ binary หรือ ABI ของ MIPS เข้ามาในโค้ด Android เร็วๆนี้ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการแปลงแอพพลิเคชั่นเพื่อรันบนซีพียู MIPS ได้แบบ native ไม่ต้องผ่านตัวช่วยหรือแอพจำลองการใช้งานใดๆ ซึ่งก็คาดว่าในอนาคตแอพที่รองรับซีพียูสถาปัตยกรรม MIPS นี้จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นต่อไป