มาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่น 10 day, 10 cent 10 billion ซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมคือเน้นเกมเป็นส่วนใหญ่มีประมาณ 8 เกม ส่วนอีก 2 แอพที่เหลือก็คือ Camera ZOOM FX และ Color & Draw for kids phone ed โดยแอพตัวหลังเด็กๆน่าจะชอบครับ เอาไว้ให้ระบายสีภาพวาดต่างๆ

  1. Sentinel  3
  2. Shine Runner
  3. Talking Ben The Dog
  4. Heavy Gunner 3D
  5. Puffle Launch
  6. Apparatus
  7. Camera Zoom FX
  8. Star Chart
  9. Colour and Draw for Kids
  10. TileStorm HD