เตรียมพบกับ View Photo Magazine ฉบับพิเศษ "มหาอุทกภัย 2554" บอกเล่าลำดับเหตุการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผ่านภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพเกือบ 100 ชีวิต
พร้อมมอบรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา และผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยในภาคใต้

สามารถโหลดแอพ View Photo Magazine สำหรับ iPad ได้ที่
http://itunes.apple.com/us/app/view-photo-mangazine/id437752605?mt=8