มีนักพัฒนาได้เขียนแอพพลิเคชั่น PCSX-ReARMed-PB ขึ้นมา โดยแอพตัวนี้จะเป็นการจำลองให้สามารถเล่นเกม PlayStation บนเครื่อง PlayBook ได้ (เกม Play 1 เท่านั้น) สำหรับขั้นตอนการติดตั้งรายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้แล้ว แต่ก่อนจะเล่นต้องมีไฟล์ PlayStation BIOS และตัวเกมที่เป็นไฟล์ image ด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้ต้องลองหาในอินเทอร์เน็ตดู

ขั้นตอนการติดตั้ง (ผมยังไม่ได้ลองนะครับ แต่แปลวิธีการจากในเว็บ crackberry มาให้อีกที)
  1. โหลดแอพ PCSX-ReARMed-PB จะเป็นนามสกุล .bar ทำการ copy ไปลง PlayBook แล้วติดตั้ง
  2. เปิดแอพขึ้นมาจะมีกล่องว่างเปล่าโชว์ให้ทัชปุ่ม "Cancel" แล้วตัวแอพจะปิดไปก่อน
  3. หลังจากนั้นเชื่อมต่อ PlayBook เข้ากับเครื่องคอมผ่านสาย USB หรือ Wireless Sharing
  4. เปิด "My Computer" เข้าไปที่ PlayBook
  5. เข้าไปที่โฟลเดอร์ misc/pcsx-rearmed-pb/iso/ แล้ววางตัวเกมที่เป็นไฟล์ image ลงที่นี่
  6. ไฟล์ bin และ cue จะต้องมีชื่อเดียวกันอย่างเช่น 1.bin, 1.cue
  7. ทำการ copy ไฟล์ PlayStation BIOS ไปไว้ที่โฟลเดอร์ misc/pcsx-rearmed-pb/bios บนเครื่อง PlayBook
  8. แล้วเข้าไปแก้ไฟล์ misc/pcsx-rearmed-pb/cfg/pcsx.cfg ตรงส่วน "bios=" ให้เป็น bios ตามที่ได้วางเอาไว้
  9. ถ้าเกมมีหลายแผ่น เวลาเล่นหมดแต่ละแผ่นหน้าจอมันจะขึ้นเตือนให้ Save ตลอด ทำการทัชหน้าจอลากจากบนลงล่าง แล้วเลือกแผ่น 2 ต่อได้เลย