วันที่ 11 มีนาคม  2554 บริษัทอาร์ซีคอมโปเนนท์ ได้มีการปรับลดราคาแท็บเล็ต Archos และ Viliv ใหม่ โดยในรุ่น Archos 101 นั้นมีการลดราคาจาก 15,900 เหลือเพียง 12,900 บาทเท่านั้น

ราคาแท็บเล็ต Archos (อาร์คอส) ที่ได้มีการปรับลด
  • ขนาด 4.3 นิ้ว จากราคา 9,900 บาท เหลือ -> 7,900 บาท
  • ขนาด 7 นิ้ว 8GB จากราคา 12,500 บาท เหลือ -> 11,000 บาท
  • ขนาด 7 นิ้ว 250GB จากราคา 13,900 บาท เหลือ -> 12,500 บาท
  • ขนาด 10 นิ้ว 8GB จากราคา 13,900 บาท เหลือ -> 12,500 บาท
  • ขนาด 10 นิ้ว 16GB จากราคา 15,900 บาท เหลือ -> 12,900 บาท
http://www.rccomponents.co.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=27&Itemid=52&lang=en


http://www.rccomponents.co.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=29&Itemid=53&lang=en