เช่นเคยเว็บไซต์ ifixit ได้ทำการแยกส่วน iPad 2 รุ่น WiFi ให้ได้ชมกันอย่างละเอียดเผยแบตเตอรี่ขนาด 6930 mAh และพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน 16GB NAND Flash ของ Toshiba ส่วนความยากง่ายในการซ่อมนั้นอยู่ที่ 4 เต็ม 10 คะแนน


 • 1 GHz Apple A5 dual-core processor with a 200MHz bus รหัส APL0498
 • 512 MB of LPDDR2 RAM
 • แบตเตอรี่ขนาด 6930 mAh
 • Texas Instruments CD3240B0 11AZ4JT G1 touchscreen 
  • Broadcom BCM5973 KFBGH Microcontroller used for touchscreen
  • Broadcom BCM5974 CKFBGH capacitative touchscreen controller
 • Toshiba TH58NVG7D2FLA89 16GB NAND Flash
 • AGD8 2103 gyroscope ผลิตโดย STMicroelectronics
 • LIS331DLH accelerometer ผลิตโดย STMicroelectronics
 • Wi-Fi/Bluetooth/FM tuner ใช้ชิพ Broadcom รหัส BCM43291HKUBC
 • S6T2MLC N33C50V Power Management IC

สามารถเข้าไปดูขั้นตอนการแยกส่วน iPad 2 แบบเต็มๆได้ที่ http://www.ifixit.com/Teardown/iPad-2-Wi-Fi-Teardown/5071/1