วันนี้ทาง RIM ได้มีการปล่อยอัพเดทระบบปฏิบัติการ BlackBerry Tablet OS สำหรับ PlayBook เวอร์ชั่นใหม่ 1.0.5.2304 ให้ได้อัพแล้ว โดยเวอร์ชั่นนี้จะเพิ่มการรองรับภาษาต่างๆ (ยังไม่มีไทย), รองรับการจ่่ายเงินในแอปพริเคชั่นหรือ In-App Payments และมีแอปพริเคชั่น Facebook ติดมากับตัวระบบปฏิบัติการเลยไม่ต้องลงแยก

ส่วนที่มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมในเวอร์ชั่นใหม่ 1.0.5.2304
  • รองรับภาษา สเปน, เยอรมัน, ดัตช์, UK อังกฤษ
  • รองรับ In app payments - หรือการจ่ายเงินในแอปพริเคชั่น
  • จะมีการแจ้งเตือนแบบอัติโนมัติในกรณีที่มีอัพเดทใหม่ปล่อยออกมา
  • สามารถชาร์จแบตตอนที่ปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ได้ 
  • จะมีส่วนแจ้งเตือนถ้าเสียบที่ชาร์จไม่ตรงกันอย่างเช่น เอาที่ชาร์จของมือถือมาเสียบกับ PlayBook แทน

  • เพิ่มหน้าจอ pop-up ดังรูปข้างบน สามารถเลือก Turn Off (ปิดเครื่อง), Stand By, Restart เครื่องได้และยังปรับลดแสงได้ที่หน้าต่างนี้อีกด้วย
  • รองรับโปรโตคอล TURN (Traversal Using Relay NAT) ช่วยให้สามารถใช้งานวีดีโอแชทในกรณีที่เครื่องอยู่ภายใต้เครือข่ายที่มี firewall กั้นไว้อยู่ได้
  • ค้นหาจุด Wi-Fi Hotspot ให้แบบอัติโนมัติ
  • มีแอปพริเคชั่น Facebook ติดมากับตัวระบบปฏิบัติการเลย
  • ปรับเสียงให้ดังขึ้นเมื่อเวลาฟังจากหูฟัง Headset 
นอกเหนือจากการอัพเดทระบบปฏิบัติการ BlackBerry Tablet OS แล้วทาง RIM ยังได้ปล่อยอัพเดทแอปพริเคชั่น BlackBerry Bridge สำหรับมือถือ BB อีกด้วย โดยในเวอร์ชั่นใหม่ 1.0.0.93 นี้จะมีการปรับปรุงการเชื่อมต่อมือถือ BB กับ PlayBook ผ่าน BlackBerry Bridge ให้ทำงานโดยรวมได้เร็วยิ่งขึ้น