MSI WindPad 110w เป็นแท็บเล็ตตัวแรกที่ใช้หน่วยประมวลผล AMD APU Z-01 มีแรมขนาด 4GB, เก็บข้อมูลภายในแบบ SSD ขนาด 32GB, รันระบบปฏิบัติการ Windows 7, มีช่องเสียบ USB จำนวน 2 ช่อง 1 ช่องและ mini-HDMI โดยวันนี้ทาง MSI ได้ประกาศเปิดให้จองที่สหรัฐอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ Amazon.com และ NewEgg.com ในราคา $599 ซึ่งจะเริ่มจัดส่งเครื่องให้ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้