Acer มาเลเซียได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการอัพเดท Iconia Tab 500 เป็น Android 3.2 Honeycomb ไว้ใน Facebook ว่า จะมีการเลื่อนไปเป็นวันที่ 25 สิงหาคมนี้จากเดิมที่เคยบอกว่าจะปล่อยในวันที่ 10 สิงหาคมส่วนบ้านเราและที่อื่นๆยังไม่มีรายละเอียดการอัพเดทเป็น 3.2 เข้ามาเลย ก็ไม่รู้ว่าเฉพาะที่มาเลเซียหรือเปล่านะครับ