แอพพลิเคชั่นในโหมด Metro บน Windows 8 นั้น ทาง Microsoft ได้ใช้วิธีการรวมเป็นหนึ่งกับแอพมากมายหลายตัวทั้ง Messaging (แชท), Photos (รูปภาพ), People (รายชื่อที่อยู่) ซึ่งประโยชน์ของมันก็คือจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะเปิดหลายโปรแกรมหรือหลายแอพพร้อมกันเปิดแอพเดียวอยู่เลย ตัวอย่างเช่น รูปภายในเครื่อง, รูปที่เก็บไว้กับบริการกลุ่มเมฆ, รูปที่อยู่ในเครื่องอื่น, รูปใน Facebook และ Flick โดยการเปิดดูนั้นก็ใช้เพียงแค่แอพ Photos ตัวเดียวเท่านั้น

  • แอพพลิเคชั่น Messaging ที่เอาไว้สำหรับแชทหรือส่งข้อความให้กับเพื่อน โดยเป็นการรวม Facebook, Windows Live Messenger (MSN) และ SMS เป็นแอพตัวเดียวไม่ต้องลงหลายอัน 
  • แอพ Photos ก็เช่นเดียวกันโดยจะเป็นการรวมรูปภาพจากหลายๆแหล่งไว้ในแอพตัวเดียว เช่น รูปภายในเครื่อง, Windows SkyDrive (บริการฝากไฟล์ไว้กับกลุ่มเมฆ), เครื่องอื่นผ่านเน็ตเวิร์ค, Facebook และ Flick โดยเราสามารถส่งอีเมลล์หาคนอื่นได้ทันทีภายในตัวแอพเลย
  • ส่วนแอพ People จะรวมข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ของคนรู้จักของเราทั้งหมดมาแสดงทั้งภายในเครื่อง, ในบริการอีเมลล์ต่างๆ (เช่น hotmail) รวมถึง Social Network (เช่น Facebook)
  • แอพ Calendar ปฏิทินก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแอพตัวอื่นๆคือรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาแสดงบนแอพตัวเดียว
  • แอพ Email รวมหลายบัญชีอีเมลล์ไว้ในแอพตัวเดียว


แอพ Messaging ด้านซ้ายแสดงรายชื่อเพื่อนที่ออนอยู่ อาจจะเป็น MSN หรือ Facebook ก็ได้
ส่วนด้านขวาเป็นข้อความการแชทซึ่งในรูปจะเป็น MSN ด้านล่างมีกล่องเอาไว้สำหรับพิมพ์ข้อความ


แอพ Photos สำหรับดูรูป เรียงตามลำดับอันแรกจะเป็น
รูปในเครื่อง, รูปที่เก็บไว้บนกลุ่มเมฆ Windows SkyDrive, รูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น,
รูป Facebook และรูป Flick


แอพ People ด้านขวาจะมีไอคอนเล็กๆแสดงว่าตอนนี้ดึงข้อมูลจากอะไรบ้าง
hotmail, facebook เป็นต้น


แอพ Calendar


แอพ Email แสดงอีเมลล์จาก Hotmail และ Exchange