เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มทรู ได้จัดความช่วยเหลือแก่ลูกค้า และประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้โดยการแจกจ่ายถุงยังชีพ ซิมยังชีพ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ยังรวมถึงการเฝ้าระวัง และเตรียมการเพื่อให้เครื่อข่ายทั้งหมดของกลุ่มทรู สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกินขึ้น มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้า และผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สำหรับลูกค้าทรูมูฟ และฮัทช์ แบบเติมเงิน
 • เติมเงินหมายเลขละ 20 บาท ให้กับลูกค้าทรูมูฟ และฮัทช์ ที่เงินค่าโทรหมด และอยู่ในจังหวัดที่มีน้ำท่วมขั้นวิกฤต 12 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพ 9 เขตเสี่ยง (ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี) นอกจากนี้ ลูกค้าทรูมูฟกลุ่มดังกล่าว ยังสามารถโทร *937# เพื่อขอค่าโทรช่วยเหลือฉุกเฉินได้อีกสัปดาห์ละ 20 บาท เมื่อเงินค่าโทรหมด ซึ่งได้เติมเงินให้ลูกค้ากว่า 7 แสนราย เป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท
 • เพิ่มวันใช้งานทันที 30 วัน สำหรับลูกค้าทรูมูฟ และฮัทช์แบบเติมเงิน กว่า 3 ล้านราย ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมครอบคลุม 28 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ 9 เขตเสี่ยง (28 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี เชียงใหม่ ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง เลย และนครราชสีมา)
สำหรับลูกค้าทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช และฮัทช์ แบบรายเดือน
 • งดเว้นการระงับสัญญาณ กรณีที่ไม่สามารถชำระค่าบริการรายเดือนได้ตามกำหนด ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2554 สำหรับลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 28 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร อุบลราชธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ 9 เขตเสี่ยง ได้แก่ เขตหลักสี่ ดอนเมือง สายไหม หนองจอก มีนบุรี คันนายาว ลาดกระบัง บางพลัด และทวีวัฒนา
นอกจากนี้ ทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช และฮัทช์ ยังอำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าแจ้งขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลได้ ดังนี้
 • โทรฟรี! หมายเลขฉุกเฉินและสำคัญ 10 หมายเลข ได้แก่
  • 1111 กด 5 สำนักนายกรัฐมนตรี 
  • 1784 สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  • 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริการแพทย์ฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลฟรี
  • 1146 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
  • 1193 ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • 1129 สายด่วน กฟภ.
  • 1460 สวยด่วนกรมชลประทาน
  • 1490 สายด่วน บขส.สอบถามเส้นทางเดินรถต่างจังหวัด

นโยบายด้าน Billing กลุ่มทรู
กลุ่มทรูยืนยันความพร้อมที่จะดูแลรักษาเครือข่ายการให้บริการสื่อสารภายในกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้เต็มประสิทธิภาพทั่วทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหา เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด 

กลุ่มทรูประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ทั้งทรูออนไลน์ ทรูมูฟ และทรูวิชั่นส์   ดังนี้ 
 1. ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติสามารถโทรแจ้งความประสงค์ขอระงับสัญญาณชั่วคราวได้ตั้งแต่วันนี้  ซึ่งบริษัทจะดำเนินการระงับสัญญาณชั่วคราวให้ทันที
  • ลูกค้าทรูออนไลน์ สามารถแจ้งปัญหาโทร 1686 หรือ www. trueonline.com 24 ชั่วโมง 
  • ลูกค้าทรูมูฟสามารถแจ้งปัญหาที่ทรูมูฟแคร์  1331  หรือwww. truemove.com  24 ชั่วโมง
  • ลูกค้าทรูวิชั่นส์ สามารถแจ้งปัญหาที่โทร 02-725-2525   เวลา 08.00-22.00 น. 
 2. ผู้ใช้บริการในกลุ่มทรูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จะได้รับการยืดเวลาการชำระค่าบริการต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้  
 3. ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนง ขอผ่อนชำระค่าบริการรายเดือนในรอบเดือนตุลาคมได้
 4. สำหรับโครงข่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมทำให้ระบบเสียหาย บริษัทจะปรับลดค่าบริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้ 
 5. กรณีที่อุปกรณ์โมเด็ม เร้าท์เตอร์ หรือกล่องรับสัญญาณเช่าชำรุด หรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม บริษัทจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ หรือดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

การเฝ้าระวังด้านเครือข่ายกลุ่มทรู
เตรียมแผนเฝ้าระวังรองรับเครือข่าย 24 ชั่วโมงเพื่อให้บริการ  ทรูมูฟ ทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์ ได้ตลอดเวลา   
ทรูมูฟ
 • ทรูมูฟได้สำรวจสถานีฐานทั้งหมด และยกสถานีฐานที่อยู่ในจุดเสี่ยงน้ำจะท่วมถึง 
 • สำหรับชุมสายหลัก ได้ทำแนวป้องกันน้ำท่วมสูง 2.5 เมตร และเตรียมเครื่องสูบน้ำ กรณีมีน้ำรั่วเข้า
 • จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟสำรอง พร้อมน้ำมันสำรองอย่างเต็มที่ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่ายน้ำมันเพื่อเตรียมจัดส่งน้ำมันเข้าไปอย่างต่อเนื่องทั้งทางบกและทางน้ำ และประสานงานกับการไฟฟ้าไม่ให้ตัดไฟที่ชุมสายหลัก
 • ทรูมูฟจัดตั้งศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วม ดูแลสถานีฐานและโครงข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • จัดเตรียมเรือ และรถยกสูงเพื่อเข้าซ่อมแซมสถานีฐานในพื้นที่น้ำท่วม
ทรูออนไลน์
 • สำรวจชุมสายหลักเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละชุมสาย และติดตั้งแผงกันน้ำด้านหน้าชุมสาย และอุดช่องเคเบิ้ลเข้าชุมสาย 
 • ติดตั้งระบบเตือนภัย รวมทั้งติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ 
 • เตรียมการแบตเตอรี่สำรอง กรณีที่น้ำท่วมและต้องมีการตัดไฟ   ตลอดจนเตรียมพร้อมเรือประมาณ 10 ลำ เพื่อจัดส่งแบตตารี่ทุก 3 วัน 
 • หากเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงมาก จะเสริมแผงกันน้ำ และสูบน้ำออก 
 • จัดพนักงานอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง 
ทรูวิชั่นส์ 
 • ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมสถานีดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้ว สถานีไทยคมได้มีการป้องกันตัวสถานีเองโดยมีพนังกั้นน้ำสูง 1.80 M โดยรอบ แต่ในขณะนี้มีน้ำรอบแล้วสูง 60 CM.
 • หากน้ำเข้ามายังสถานีดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้ว และสถานีนี้ล่มแล้ว จะดำเนินการ Switch สัญญาณไปที่ สถานีดาวเทียมไทยคม แคราย 
 • กรณีที่สถานีดาวเทียมไทยคม แคราย ไม่สามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมได้อีกต่อไป  ทรูวิชั่นส์จะดำเนินการย้ายอุปกรณ์ ทั้งหมดจากสถานีดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้ว มาที่ติดตั้งที่ตึกทิปโก้ ถนนพระราม 6 ในการย้ายสถานีมาทิปโก้ 
 • นอกจากนี้ ที่ ทรูวิชั่นส์ ตึกทิปโก้ จัดมาตรการรองรับ ทั้งตัวตึกทิปโก้พนังกั้นน้ำสูงถึง 1.5 M 2ชั้น
  • ระบบไฟฟ้าของทิปโก้จะอยู่ชั้นใต้ดินในกรณีที่ชั้นใต้ดินไม่สามารถจ่ายไฟได้ ตึกทิปโก้ได้ติดตั้งตัวกำเนิดไฟฟ้า (generator) ที่ ชั้น 8 
  • หากเกิดกรณี ตัวกำเนิดไฟฟ้า(generator) ของตึกไม่ทำงาน  ทรูวิชั่นส์ได้สำรอง ตัวกำเนิดไฟฟ้า (generator) อีกชุดติดตั้งไว้ และมีรถน้ำมันเพื่อสำรองน้ำมันอีก 1 คันรถ
กลุ่มทรูขอขอบคุณ การไฟฟ้านครหลวงทุกเขต รวมถึงจ.นนทบุรี สมุทรปราการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปทุมธานี นครปฐม และอยุธยา ที่อำนวยความสะดวกในการจำหน่ายไฟและไม่ดับไฟชุมสายต่างๆ ทำให้ทรูมูฟสามารถให้บริการด้านสื่อสารแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง


การบริจาคเงินและสิ่งของ โดยกลุ่มทรู  เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ผ่านมูลนิธิและรัฐ 
 1. เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มทรู บริจาคเงินให้รัฐบาลจำนวนเงิน 30 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (กลุ่มทรูร่วมสนับสนุน 10,000,000 บาท)
 2. กลุ่มทรู บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้วุฒิสภาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
 3. กลุ่มทรูมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นทุนผลิตยาแก้น้ำกัดเท้า แจกให้อาสาสมัคร และผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ  
 4. กลุ่มทรูร่วมบริจาคถุงยังชีพอย่างต่อเนื่อง รวม 9,200 ชุด รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,840,000 บาท 
 5. กลุ่มทรู ร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือในการสื่อสาร รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 160,000 บาท
 6. กลุ่มทรู ร่วมบริจาคซิมทรูมูฟพร้อมค่าโทร รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 7. มอบซิมทรูมูฟพร้อมค่าโทรมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 ซิม เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท
 8. กลุ่มทรู ร่วมบริจาคเสื้อชูชีพ 90 ชุด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 54,000 บาท เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ประสบภัย อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าว TNN24 ในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ  
 9. ทรูมูฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานรูปแบบใหม่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมมูลค่า 2,450,000 บาท
  • ทรูมูฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจำนวนรวม 50,000 ซองมูลค่า 1,750,000 บาท แก่หน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนท่ามกลางภัยน้ำท่วม ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
  • ทรูมูฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจำนวนรวม 20,000 ซองมูลค่า 500,000 บาท แก่หน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชน อาทิ Thai PBS 
 10. ทรู รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ส่งมอบอาหารกลางวัน 6,000 ชุด แก่ กองอำนวยการของกทม.มูลค่า 180,000 บาท.
 11. กลุ่มทรูวิชั่นส์ บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนอาสาสมัครผู้มีจิตอาสารับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการ “เกาะวิกฤตน้ำท่วมกทม.” โดย อสมท คลื่นข่าว 100.5 MHz
 12. ทรู ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านระบบ sms ของระบบทรูมูฟ รายได้ทั้งหมดจะนำส่งให้ทางมูลนิธิฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย (ผ่าน sms ทรูมูฟ รวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท ณ วันที่ 4 พ.ย.2554)
 13. ทรู ร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านระบบ sms ของระบบทรูมูฟ โดยพิมพ์ 3 ส่งมาที่ 4567899 เพื่อบริจาคครั้งละ 10 บาท (ยอดเงินบริจาค 4.18 ล้าน ณ วันที่ 4 พ.ย.2554)     
 14. กลุ่มทรู ร่วมอำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ณ ดอนเมือง
  • เป็นทีม Operation ร่วมกับทุกค่ายมือถือ โดยทรูเขียนโปรแกรมดูแลหน้าเว็บสำหรับ Call Center
  • จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็น Call Center ให้ประชาชนโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ
  • บริการโทรออกทุกเครือข่ายฟรี และเติมเงิน 20-50 บาท+วันใช้งานฟรี สำหรับลูกค้าทรูมูฟระบบเติมเงิน
  • บริการทรูวิชั่นส์ Platinum package เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงบรรเทาความเครียดของผู้ประสบภัย
  • บริการอินเทอร์เน็ตฟรี ผ่านระบบ Wi-Fi และระบบ ทรูมูฟ เอช 3G+ แอร์การ์ด (air card)
  • มอบซิมทรูมูฟให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) จำนวน 50 ซิม พร้อมค่าโทรซิมละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 500,000 บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ติดต่อสื่อสารช่วยเหลือประชาชน
 15. ทรูมูฟ มอบซิมพร้อมค่าโทร และเติมเงินให้ลูกค้าผู้ประสบภัย กว่า 22.5 ล้านบาท