เมื่อคืนที่ผ่านมาทาง Apple มีการปล่อยอัพเดท iOS 5.1.1 ให้กับ iPad, iPod touch และ iPhone ขนาดไฟล์ 54.4 MB ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหารายละเอียดมีดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงการใช้โหมด HDR สำหรับถ่ายภาพผ่านหน้าจอล็อกสกรีน
  • แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ New iPad ขณะทำการสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างเครือข่าย 2G และ  3G
  • แก้ไขข้อผิดพลากในการเล่นวีดีโอผ่าน AirPlay
  • ปรับปรุงการซิงก์ bookmarks และ Reading List ใน Safari
  • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีมีข้อความขึ้น "Unable to Purchase" หลังจากซื้อแอพเสร็จ