มีอีเมลล์ที่ทาง RIM ได้แจ้งกับผู้บริโภคว่าจะขาย PlayBook แค่รุ่นความจุ 32GB และ 64GB ส่วนรุ่นความจุ 16GB จะมีขายเพียงแค่บางแห่งที่ยังคงเหลือค้างสต๊อกล็อตสุดท้ายเท่านั้น โดยต่อไปจะเน้นขายที่รุ่นความจุ 32GB และ 64GB แทน ซึ่งจากข่าวนี้ทางเว็บนอกก็คาดกันว่าการที่ RIM เลิกขายรุ่นความจุ 16GB อาจมาจากกำไรที่ได้ในรุ่นนี้มีน้อยเนื่องจากต้นทุนในการผลิตแต่ละรุ่นไม่ต่างกันมากรุ่นความจุสูงๆจะขายได้กำไรมากกว่านั่นเอง