สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแท็บเล็ตประจำวันที่ 10 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2553