ทางเว็บไซต์ Engadget ได้รับข้อมูลพร้อมภาพจากแหล่งข่าวบอกมาว่าทาง Samsung จะวางขาย Galaxy Tab 2 7.0 รุ่น student edition ในสหรัฐวันที่ 19 สิงหาคมนี้ผ่านทางร้าน Best Buy โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับคียบอร์ด Dock และ USB adapter เป็นรุ่น 8GB WiFi อย่างเดียว มีราคาอยู่ที่ $249 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,857 บาท (ยังไม่รวมภาษี) ถือเป็นรุ่นประหยัดที่คาดว่าทาง Samsung น่าจะเอามาแข่งขันกับ Nexus 7 (หรือเปล่า ?)

สำหรับในไทยยังไม่มีข่าวครับว่าจะนำเข้ามาขายด้วยหรือไม่