ทางเว็บไซต์ pocketnow อีกแล้วได้ค้นพบว่ามีอุปกรณ์ของ Dell ได้ผ่านการรับรองในเรื่อง WiFi เรียบร้อยแล้ว โดยมีคำอธิบายว่าเป็น smartphone และรองรับ WiFi มีรหัสเครื่องว่า M02M (Dell Streak 5 นิ้วรุ่นแรกจะมีรหัสว่า M01M)


ทำให้คาดเดากันว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ของ Dell ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง Dell Looking Glass Tablet ที่เป็นแท็บเล็ตขนาด 7 นิ้ว หรือว่าจะเป็น Dell Opus One ที่มีข่าวว่าอาจจะเป็น Streak 2 ก่อนหน้านี้นั่นเอง