มีรายงานจากเว็บไซต์ Sammobile ว่าทาง Samsung ได้เริ่มปล่อยอัพเดท Android 4.1 Jelly Bean ให้กับผู้ใช้งาน Samsung Galaxy Tab 2 7.0 รุ่น WiFi ที่ฝรั่งเศสแล้ว เป็นการอัพผ่านทาง OTA และ Samsung Kies รายละเอียดเฟิร์มแวร์มีดังนี้

  • Product code: GT-P3110TSAXEF
  • PDA: P3110XXCLK5
  • CSC: P3110XEFCLK1
  • MODEM:  P3110XXCLK5
สำหรับ Android 4.1 Jelly Bean นั้นจะมี Project Butter ที่ทาง Google ได้พัฒนาขึ้นใหม่ทำให้การทำงานโดยรวมลื่นไหลยิ่งขึ้นกว่าเดิม

(เช่นเคยในไทยยังไม่ทราบกำหนดการอัพเดทครับ อัพเดทนี้เฉพาะที่ฝรั่งเศสเท่านั้น)