ทางเว็บ Engadget ได้พบข้อมูลของเครื่อง Samsung รหัส GT-N5110 บนเว็บ FCC แล้ว[1] ในเอกสารมีภาพร่างตัวเครื่องด้านหลังที่ดูเหมือนกับภาพหลุด Samsung Galaxy Note 8.0 ไม่มีผิด นอกจากนี้ยังระบุขนาดเครื่องตรงกับข้อมูลของเว็บ SamMobile อีกด้วย

แสดงว่าผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของสหรัฐแล้ว สามารถวางขายในสหรัฐได้

สำหรับข้อมูลรหัสเครื่อง GT-N5110 ที่พบนี้เป็นรุ่นรองรับ WiFi อย่างเดียวเท่านั้น ยังไม่พบรุ่นที่รองรับ 3G