เหตุที่บอกว่าเป็นแอนดรอยด์ 2.4 นั้นก็เพราะว่าทาง pocketnow และ androidpolice เห็นใน Google Analytics ของเว็บตัวเองว่ามีคนที่ใช้ OS หรือ Operating System (ระบบปฏิบัติการ) ที่มีเลข 2.4 แสดงขึ้นมามีจำนวน 15 คน มันอาจจะบ่งบอกเป็นนัยได้ว่า

ภาพจากเว็บ androidpolice จะเห็นว่ามีเวอร์ชั่น 2.4 อยู่จำนวน 15 คน

ภาพจากเว็บ pocketnow มี 2.4 อยู่ 1 คน

มีคนใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.4 เข้าเว็บของ pocketnow และ androidpolice และถ้าแอนดรอยด์ 2.4 เป็นเวอร์ชั่นถัดไปของแอนดรอยด์แสดงว่า Android Honeycomb ก็ต้องมีเวอร์ชั่นเป็น 2.4 ด้วย (เดาน่ะครับ)