มีข่าวจากเว็บ mxphone ประกาศว่าทาง Samsung ปรับราคา Galaxy Note 2 ลงเหลือ 15,900 บาทแล้วจากเดิม 17,900 บาท โดยราคาใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 เป็นต้นไปหรือก็คือวันนี้นั่นเอง