กรุงเทพฯ, 3 มีนาคม 2557 –  บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งการเกษียณอายุการทำงานของนายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หลังจากเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2540  ตลอดระยะเวลา   35 ปี ในแวดวงเทคโนโลยี นายเอกรัศมิ์ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาวงการเทคโนยีในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง หลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านสิ้นสุดลง นายสนธิญา หนูจีนเส้ง ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการขายและพัฒนาธุรกิจ       จะเข้ารับตำแหน่งแทน

ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทลในประเทศไทย เอกรัศมิ์ ได้มีบทบาทขับเคลื่อนโครงการสำคัญหลายโครงการที่ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่วงการเทคโนโลยีของไทย เช่น ICT PC (People PC)  ในปี 2546 โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อคนไทย (My Family PC) ระหว่างปี 2548 – 2549 และ โครงการคอมพิวเตอร์ทั่วไทย โครงข่ายทั่วถึง (Be Amazing) ในปี 2556 ที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการรับรู้ถึงประโยชน์และเป็นเจ้าของอุปกรณ์ไอที และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้นายเอกรัศมิ์ ยังได้สร้างปรากฎการณ์แปลกใหม่ให้แก่วงการไอทีผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวประมวลผลจากอินเทล ตั้งแต่ เพนเที่ยม เอ็มเอ็มเอ็กซ์ (Intel Pentium MMX) จนถึง   อินเทล คอร์ โปรเซสเซอร์ เจนเนอเรชั่น 4 (4th Generation Intel Core Processor) ที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ตามมามากมาย เอกรัศมิ์มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมผลักดันให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้บรอดแบรนด์ในประเทศไทยตลอดมา และความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์เติบโตมากกว่า 6 เท่าตั้งแต่ปี 2543* ซึ่งสร้างโอกาสและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้แก่วงการเทคโนโลยีในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

อูเดย์ มาร์ตี้ ผู้อำนวยการ อินเทล ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า  “ผมและพนักงานอินเทลขอขอบคุณในความมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดมาของคุณเอกรัศมิ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายในหน้าที่การงาน และเราขอส่งความปราถนาดีแด่คุณเอกรัศมิ์ให้ประสบแต่ความสุขในชีวิตหลังเกษียณ และผมมั่นใจว่าคุณสนธิญาจะสามารถสานต่อหน้าที่ของคุณเอกรัศมิ์ในการเป็นผู้นำองค์กรที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออินเทล เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด” อูเดย์ กล่าวทิ้งท้าย