เมื่อซื้อสินค้า Acer ทุกรุ่นที่ใช้ซีพียู Intel ร่วมสนุกรับคูปองโชคดี มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 19 มีนาคม 2558

เงื่อนไขร่วมสนุก
  • เมื่อซื้อสินค้าเอเซอร์ จากร้านค้าและสาขาที่ร่วมกิจกรรม (เฉพาะ Notebook, All in One, Desktop PC และ Tablet ที่ใช้ซีพียู Intel)
  • ใช้บัตรประจำตัวประชาชน, ใบเสร็จตัวจริง/ใบกำกับภาษี ที่แสดงรุ่นของสินค้าที่ซื้อ พร้อมวันที่ที่ระบุในใบเสร็จ ตรงกับวันที่มาร่วมสนุกพร้อมทั้งสินค้าร่วมสนุกกับพนักงานขายสินค้าเอเซอร์
  • ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • ใบเสร็จตัวจริง/ใบกำกับภาษี ที่แสดงวันเดือนปีของการซื้อสินค้าและรายละเอียดของสินค้าจะต้องมีชื่อผู้ซื้อตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการรับสิทธิ์
  • สินค้า 1 เครื่องต่อการร่วมสนุก 1 ครั้งเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/promotions/promotions.html