เว็บไซต์ LG ของเยอรมันได้แถลงว่าจะวางขาย LG V900 Optimus Pad ในเดือนเมษายนนี้ราคา €999 หรือเกือบ 42,000 บาท (เห็นแล้วแทบตกเก้าอี้รอบสอง ก็ได้แต่หวังว่าเป็นราคาเฉพาะในเยอรมันเท่านั้นครับ)

* Update ราคานี้รวม VAT 19% ของประเทศเยอรมันแล้วถ้าไม่รวมจะเหลือ $1,075 หรือประมาณ 33,067 บาท