Motorola Xyboard หรืออีกชื่อก็คือ XOOM 2 (ในสหรัฐใช้ชื่อว่า Xyboard) ได้เริ่มเปิดให้จองที่สหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ โดย Motorola Xyboard 8.2 WiFi ความจุ 16GB/32GB อยู่ที่ $399.99/499.99 ส่วน Motorola Xyboard 10.1 WiFi ความจุ 16GB/32GB - $499.99/$599.99 ซึ่งจะเริ่มจัดส่งเครื่องให้ในวันที่ 19 มกราคมนี้ (ที่สหรัฐ) สำหรับในบ้านเรานั้นยังไม่ชัวร์ครับว่าจะนำเข้ามาขายด้วยหรือไม่