ลุงหนวดแห่ง WSJ หรือนาย Walt Mossberg เจ้าขอคอลัมภ์ Personal Technology ในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ได้จัดอันดับเทคโนโลยีประจำปี 2010 มีทั้งยอดเยี่ยมและยอดแย่ครับ

ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2010 ได้แก่
  1. Apple iPad
  2. 4G wireless networks
  3. Samsung Galaxy S และ Apple iPhone 4

ผลิตภัณฑ์ยอดแย่แห่งปี 2010 ได้แก่
  1. Dell Streak
  2. Google TV
  3. TiVo Premiere
เหตุที่ทาง Mossberg ให้ Dell Streak เป็นอุปกรณ์ยอดแย่แห่งปีก็เพราะว่าถ้าเทียบกับแท็บเล็ตแล้วมันยังไม่ใหญ่พอ ส่วนถ้าเทียบกับมือถือก็ถือว่ามันใหญ่ไป