เว็บไซต์ SamMobile ได้พบรหัสเครื่อง SM-T555 ของ Samsung บนเว็บไซต์ Zauba (เว็บที่เก็บข้อมูลการนำเข้าสินค้าในประเทศอินเดีย) ซึ่งทางเว็บคาดเดาเอาเองว่า SM-T555 นี้อาจเป็น Samsung Galaxy Tab 5 โดยบนเว็บมีการระบุขนาดหน้าจออยู่ที่ 9.7 นิ้วต่างจากปกติที่มักจะใช้หน้าจอ 10.1 นิ้ว แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ยืนยันข้อมูลดังกล่าวต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปครับ