เว็บไซต์ Thisismynext รายงานว่าทางเว็บได้เห็นเอกสารที่บอกรายละเอียดว่าร้าน Sony Centre ในสหราชอาณาจักรหรือ UK จะมีการเปิดให้จองแท็บเล็ต Sony S1 วันที่ 1 กันยายนนี้  ซึ่งคลาดเคลื่อนจากข้อมูลก่อนหน้าเล็กน้อยที่คาดกันว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคม ส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา, PlayStation Suite และจะวางขายที่สหรัฐได้เมื่อไร ต้องติดตามกันต่อไปครับ