เป็นประจำทุกปีถ้าใครจำได้ช่วงสิ้นปีทาง Square Enix จะจัดโปรโมชั่นลดราคาเกม iOS และ Android สูงสุดถึง 50% โปรโมชั่นนี้เริ่มแล้วและจะสิ้นสุดวันที่ 5 มกราคม 2558 เท่านั้น ถือเป็นโอกาสดีใครสนใจเข้าไปซื้อกันได้เลย

Android
Final Fantasy ลด 50%  เหลือ 127 บาท
Final Fantasy II ลด 50%  เหลือ 127 บาท
Final Fantasy III  ลด 50%  เหลือ 260 บาท
Final Fantasy IV  ลด 50%  เหลือ 260 บาท
Final Fantasy IV: After Years ลด 50%  เหลือ 260 บาท
Final Fantasy V ลด 50%  เหลือ 260 บาท
Final Fantasy VI  ลด 50%  เหลือ 260 บาท
Final Fantasy Dimensions ลด 53% เหลือ 221.79 บาท
Dragon Quest II  ลด 40% เหลือ 83.37 บาท
Dragon Quest VIII ลด 35% เหลือ 361.27 บาท
Chrono Trigger  ลด 50%  เหลือ 162.70 บาท
Secret of Mana ลด 55% เหลือ 137.50 บาท

iOS
  • เข้าไปดูทั้งหมดได้ที่ iTune
Final Fantasy ลด 50%  เหลือ $3.99
Final Fantasy II ลด 50%  เหลือ $3.99
Final Fantasy III  ลด 50%  เหลือ $7.99
Final Fantasy III for iPad ลด 50%  เหลือ $7.99
Final Fantasy IV  ลด 50%  เหลือ $7.99
Final Fantasy IV: After Years ลด 50%  เหลือ $7.99
Final Fantasy V ลด 50%  เหลือ $7.99
Final Fantasy VI  ลด 50%  เหลือ $7.99
Final Fantasy Dimensions ลด 53% เหลือ $7.99
Dragon Quest II  ลด 40% เหลือ $2.99
Dragon Quest VIII ลด 35% เหลือ $12.99
Chrono Trigger  ลด 50%  เหลือ $4.99
Secret of Mana ลด 55% เหลือ $3.99