ประจวบเหมาะพอดีเป๊ะเนื่องจากทางเว็บ netbooknews ได้ทำการทดสอบ GPS ของ ASUS Eee Pad Transformer Prime เปรียบเทียบสำหรับ Sony Tablet S และ Samsung Galaxy Tab 10.1 ในชมกันครับทั้งในร่มและนอกอาคารเลยครับ

ผลทดสอบในร่มออกมาดังนี้
  • Samsung Galaxy Tab 10.1 เจอ 7-9 ดวง
  • Sony Tablet S เจอ 2-3 ดวง
  • ASUS Eee Pad Transformer Prime 0 ดวง
ผลทดสอบนอกอาคารออกมาดังนี้ 
  • Samsung Galaxy Tab 10.1 เจอ 9 ดวง
  • Sony Tablet S เจอ 8-9 ดวง
  • ASUS Eee Pad Transformer Prime เจอ 12 ดวง (แต่ใช้ระยะเวลานานกว่า)