ทันทีที่ iPad mini เริ่มวางขายในสหรัฐทาง SquareTrade เจ้าเก่าได้ก็ทำการทดสอบการร่วงหล่นลงสู่พื้น (Drop test) ของ iPad mini กับ Nexus 7 และ iPad 3 ให้เราได้ชมกัน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบจุ่มทั้ง 3 เครื่องลงไปในน้ำ (Dunk test) อีกด้วย

ในการทดลองทาง SquareTrader ไม่ได้มาแบบธรรมดาแต่มีเครื่องมือแขนกลในการจับยึดตัวเครื่องและวางลักษณะท่าทางการลงลงสู่พื้นของตัวเครื่อง ตอนปล่อยก็จะมีรีโมทควบคุมอีกที ทำให้มั่นใจได้ว่าตกลงพร้อมกันและลักษณะเดียวกันอย่างแน่นอน

การทดสอบมี 3 แบบ
 1. ปล่อยลงพื้นถนนคอนกรีตระยะความสูง 4 ฟุตประมาณ 1.2 เมตรแบบเอามุมลง
 2. เหมือนข้อแรกแต่เปลี่ยนเป็นด้านหน้าลง
 3. ปล่อยเครื่องลงในกระบะใส่น้ำนาน 10 วินาที

ปล่อยลงพื้นถนนคอนกรีตระยะความสูง 4 ฟุต (ประมาณ 1.2 เมตร) แบบเอามุมลง
 • iPad mini - มีรอยที่มุมเครื่องเล็กน้อย กระจกหน้าจอยังปกติดีอยู่
 • Nexus 7 - กระจกหน้าจอที่มุมมีรอยแตก
 • iPad 3 - กระจกหน้าจอที่มุมแตกและร้าวขยายกว้างไปเกือบกลางจอ
แบบเอาหน้าลง
 • iPad mini - กระจกแตกละเอียด
 • Nexus 7 - ที่มุมบนและตรงกลางมีรอยแตกเล็กน้อย
 • iPad 3 - เหมือนกับ iPad mini แตกละเอียดเกือบทั้งจอ
จุ่มน้ำ 10 วินาที
 • iPad mini - ใช้งานได้เป็นปกติไม่มีปัญหา
 • Nexus 7 - เครื่องมีการรีเซ็ทด้วยตัวมันเองและค้าง ไม่มีตอบสนองใดๆ
 • iPad 3 - ใช้งานได้แต่มีอาการเอ๋อบ้างเล็กน้อย