มีคนในฟอรั่มของทางเว็บ xda-developers ได้ทำการ root เครื่อง ViewSonic G-Tablet แล้วจับ firmware ของ Notion Ink ที่มี Eden UI มาใส่เรียบร้อยโรงเรียนฝรั่งไปแล้วครับ