ควันหลงจากงาน MWC 2011 มีวีดีโอที่ทาง RIM ได้โชว์การใช้งานแบบ Real-Time Multitasking โดยการเปิด Quake 3 พร้อมกับดูหนังและเปิดเอกสารจากแอปพริเคชั่น Adobe Reader ไปพร้อมๆกัน